Registerleraar en Registerdirecteur

Leraren en schooldirecteuren hebben beiden hun eigen register om onder andere hun bevoegdheid aan te tonen. QDelft heeft deze registers ontwikkeld in opdracht van het CIBG, de Onderwijscoöperatie en de SRPO. In de Scrum teams van QDelft heb ik als analist / interaction designer de gewenste functionaliteit uitgewerkt in een prototype en wekelijks met gebruikers en Product Owner afgestemd.